Важно ли е притежаването на фискални апарати?

Всички знаем, че сме ангажирани да пазим фискалния бон най-малко до излизане от магазина, който сме посетили. И повечето от нас са разбрали, че в някои случаи е наистина важно да задържим фискалните бележчици малко по-дълго при нас, тъй като изникват доста ситуации, в крайна сметка фискалната бележка е отговор на значителна част от въпросите, […]